Mexico militariseert repressie tegen sociaal verzet

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

In Mexico stijgt het aantal schendingen van mensenrechten. Dat komt omdat de overheid de repressie tegen sociaal verzet steeds meer militariseert. De oorlog tegen drugs is daartoe een geschikte dekmantel. Drugskartels gaan hun gang omdat ook functionarissen betrokken partij zijn bij de drugshandel. Dat is de boodschap van Alejandro en Antonio Cerezo Contreras, twee ex-politieke gevangenen.

Alejandro Cerezo Contreras was van 2001 tot 2005 politiek gevangene in Mexico. Zijn broer Antonio was dat gedurende 7,5 jaar tot hij in februari vorig jaar werd vrijgelaten.

De Mexicaanse staat beschuldigde beide broers onrechtmatig van georganiseerde misdaad. Momenteel reizen ze door Europa om de aandacht te vestigen op de situatie van de 144 politieke gevangenen in hun land.

Oorlog tegen drugshandel

“Op 11 maart 2010 nam het Europees Parlement een resolutie aan”, zegt Alejandro. “Daarin uit het parlement zijn bezorgdheid over het feit dat de Mexicaanse regering niet in staat is om de verdedigers van mensenrechten te beschermen.”

“Het beeld dat Europa heeft van Mexico is dat van de strijd tegen drugskartels. Dat is een geslaagde poging van de regering om de militarisering van het land te verbergen. Maar die militarisering doet het geweld tegen de bevolking toenemen. Van 2006 tot op heden zijn er 22.000 moorden gepleegd, maar de regering heeft niet geregistreerd hoeveel kinderen, vrouwen of mensenrechtenactivisten daarbij horen.”

Indoctrinatie van de oorlog tegen drugs

“Het geweld tussen de drugskartels heeft ook te maken met verschillende hoge functionarissen die hun invloed over de drugshandel proberen uit te uitbreiden”, zegt Antonio.

“Eigenlijk verbergt de regering door haar oorlog tegen drugs de militarisering van het land. Door het inzetten van paramilitaire groepen wil ze de bevolking volledig controleren. De strijd tegen drugs wordt geïndoctrineerd door middel van een oorlog met ’lage intensiteit’, met voortdurende kleine aanvallen tegen de bevolking. Het is de repressie van de regering tegen het sociaal verzet en tegen de rechten van de bevolking.”

Contrarevolutie van de drugskartels

“De Mexicaanse regering creëerde zelf de gewapende groepen binnen de drugshandel tijdens de Vuile Oorlog in de jaren zeventig”, zegt Alejandro. “Het was een oorlog van de regering tegen de linkse oppositie. De gewapende groepen voerden een ’contrarevolutie’, ze schakelden revolutionaire strijders uit.«»Uit verslagen van journalisten blijkt dat leden van de wetgevende en juridische macht deel uitmaken van de drugshandel en dat ze de belangen van deze handel behartigen. De staat creëerde de drugshandel en ze heeft er nog steeds controle over.”

Gelijkaardig verhaal in Colombia

“Het paramilitarisme in Mexico is van dezelfde aard als dat in Colombia. Het is gebaseerd op politieke en militaire structuren die controle over de bevolking tot doel hebben. In Colombia coördineren leden van de staatsveiligheid (DAS) de strijd tegen drugs. Maar het zijn dezelfde figuren die de routes voor de drugstrafieken uitstippelen.”

Meridaplan

“De Mexicaanse regering heeft met de toenmalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush, het Meridaplan afgesloten”, zegt Alejandro. “Daarin staat dat de VS 1.300 miljoen dollar zal geven aan Mexico voor een betere uitrusting van het leger en de politiemacht. Het Meridaplan moet drugshandel en georganiseerde misdaad tegengaan.”

Militarisering is geen oplossing

“Maar de militarisering van Mexico is geen oplossing voor de problemen in de samenleving”, zegt Alejandro. “Dat is het nooit geweest en dat zal het nooit zijn.«»In plaats van stabiliteit en veiligheid te bieden, verhoogt de militarisering het aantal onwettige executies, dreigementen en moorden op mensenrechtenactivisten. Eigenlijk laat de overheid het vuile werk opknappen door paramilitaire groepen zodat ze de verantwoordelijkheid van zich af kan schuiven.”

Paramilitairen drukken verzet de kop in

“De repressie tegen diverse vormen van sociaal verzet wordt uitgevoerd door paramilitaire groepen die verspreid zijn over het hele land”, zegt Antonio.

“Die paramilitairen vermoorden mensenrechtenactivisten en verdedigers van sociale vrijheden, zoals Mariano Abarca Roblero. Hij verzette zich fel tegen het Canadese mijnbedrijf Blackfire. Op 27 november vorig jaar werd hij doodgeschoten. Dat was kort nadat hij twee werknemers van het bedrijf had aangeklaagd wegens doodsbedreigingen. Hij was de leider van een Mexicaans netwerk dat opkwam voor de rechten van de slachtoffers van mijnbedrijven (REMA).”

Straffeloosheid

“De zaak-Oaxaca is een mooi voorbeeld van de straffeloosheid van dit soort paramilitaire groepen. In 2006 werd de Amerikaanse journalist, Brad Will, vermoord door undercover politieagenten. De daders zijn nooit bestraft. Dat was een precedent, want in datzelfde jaar gebruikten politiemensen geweld tegen een groep vrouwen, onder wie twee met de Spaanse nationaliteit.«»Het doel van de moorden is eigenlijk om buitenlanders af te schrikken die naar Mexico willen komen om zich solidair op te stellen met de bevolking. Het meest zorgwekkende is dat de Europese Unie geen druk uitoefent op Mexico om de verantwoordelijken te straffen.”

Hongerstaking voor recht op grond

“In Mexico neemt het aantal schendingen van de mensenrechten toe”, zegt Alejandro. “De staat verdrukt burgers die zich manifesteren uit onvrede met de huidige toestand. Dat doet ze met moord en andere repressiemiddelen zoals verdwijningen en dreigementen.«»Momenteel zijn er bijvoorbeeld drie inheemse indianen uit Chiapas die reeds 42 dagen in hongerstaking zijn. De regering heeft ze vrijgelaten uit de gevangenis, maar hun familie weet niet waar ze zich bevinden. De indianen maken deel uit van een beweging die strijdt voor het recht op grondbezit.”

“In de stad Mexico zijn 82 vakbondsleden van het elektriciteitsbedrijf Luz y Fuerza del Centro (LFC) in hongerstaking. De reden voor hun protest is de beslissing van de overheid om het bedrijf te privatiseren”, zegt Antonio.

“Daardoor vallen er 44.000 ontslagen en 200.000 werknemers worden erdoor geraakt. De regering criminaliseert het sociaal protest. Wat vroeger een recht was, is nu een misdrijf. Iemand die bijvoorbeeld deelneemt aan een manifestatie kan worden aangehouden en veroordeeld. De gevangenisstraf bedraagt minimum zes jaar.”

Georganiseerde misdaad

“Wij werden beschuldigd van georganiseerde misdaad”, zegt Antonio. “We zouden ideologische banden hebben met gewapende groepen. Het bewijsmateriaal zijn 500 boeken die ze vonden in de bibliotheek, een artikel van links denker James Petras en drie explosies nabij een bank op 8 augustus 2001. We hebben onze onschuld, juridisch gezien, bewezen, maar de Mexicaanse staat aanvaardde dat niet.”

“De definitie van georganiseerde misdaad die de regering hanteert, is vaag en kan ruim geïnterpreteerd worden”, zegt Alejandro. “Daardoor kan iedereen ervan beschuldigd worden en loopt iedereen dus de kans een gevangenisstraf van vier tot 40 jaar te krijgen.«»Wij zaten opgesloten in een streng beveiligde gevangenis. Daar ondergingen we fysieke en mentale marteling. We moesten op de grond slapen en we mochten met niemand praten. Gevangenen verblijven dagelijks 21 uur in een cel met het licht aangestoken en als je het dooft, ga je de isoleercel in.”

Cerezo-comité verdedigt politieke gevangenen

Het Cerezo-comité werd opgericht als reactie op de arrestatie van Alejandro, Héctor en Antonio Cerezo Contreras en hun medebeschuldigden Pablo Alvarado Flores en Sergio Galacia Max.

Het comité verdedigt de mensenrechten en de rechten van politieke gevangenen die onrechtmatig van hun vrijheid worden beroofd.

“Met onze organisatie willen we informeren, documenteren en vorming geven”, zegt Antonio. “Maar dat loopt niet van een leien dakje. We ontvingen al 12 doodsbedreigingen en verschillende keren werden we vervolgd. Dat is de repressie vanuit de regering die we voelen.”

Externe links
Website Cerezocomité
http://www.comitecerezo.org

Ver en línea : Mexico militariseert repressie tegen sociaal verzet

Navegación

AgendaTous les événements

Soutenir par un don