Critican ONG la falta de voluntad de Peña para aprobar ley contra desaparición forzada - comentarios